EZ-OHIKO AZTERKETAK/EXAMENES EXTRAORDINARIOS

DBHKO 4. MAILA / 4º DE ESO


EZ-OHIKO AZTERKETAK / EXAMENES EXTRAORDINARIOS


Hona hemen ekaineko datak: azterketak, ebaluazioak / Aquí tenéis las fechas de junio: exámenes y evaluaciones


Ekaineko azterketak/Examenes Junio


Comments