Proiektuak‎ > ‎

Bidelaguna

Bidelaguna

 

Urtero eta ikastetxeak hala baloratuta, Hezkuntza Sailak ateratzen duen deialdi honetan parte hartzea erabakitzen du. Proiektu hau eskatzeko kontuan hartzen dira gure ikastetxearen zenbait ezaugarri, ISEK delakoa, ikasleen emaitzak eta hainbat ikaslek egunerako lanean erakusten dituzten zailtasunak, besteak beste. 19/20  ikasturterako bi irakasle laguntzaile onartu digu hezkuntza sailak, baina, barruko akordioaren eraginez 3 begiraleekin kontatuko ditugu, 2 DBH 1.mailakoekin lan egiteko, begirale bat 2.mailakoekin.


Helburuak zehazteko, deialdian agertzen diren orientazioak  jarraitzen ditugu. 

  • Beren familian edo ikastetxetik at baliabiderik ez duten ikasleei zuzentzen zaie. 

  • Ikastetxean zailtasun nabarmenekin ikusten ditugun ikasleak aintzat hartzen dira. 

  • Ikasle jakin hauen emaitza eskolarrak eta atarramentua hobetzea da bere xedea.  

  • Ikaslearen zein familiaren konpromisoa ezinbestekoa da (horretarako parte hartzearen konpromisoa sinatu behar dute). 

  • Begiraleekin eta honetaz arduratzen den kanpoko eragileekin koordinaketa indartzea, zeregin honetan esku hartuz orientatzailea -proiektuko koordinatzaile gisa- eta inplikaturiko mailetako tutoreak.


Ikasturte honetako berrikuntza Bidelaguna proiektua Hauspoa proiektuarekin bat egitea eta hauspoa arratsaldeetan murgiltzea izango da. Horrela ikasleen jarraipena eta ikastetxeko irakasle eta Bidelaguna proiektuko laguntzaileen arteko koordinazioa hobetzea espero dugu, beti ere ikasleen emaitzak hobetzeko asmoz.

 El instituto, una vez hecha la valoración del curso pasado, decide tomar parte en la convocatoria anunciada por el Departamento para este curso 2019/20. Al pedir este proyecto se han tenido en cuenta una serie de características del centro, como son: el Indice Socio-Económico y Cultural, los resultados académicos y las dificultades que experimenta y expresa un número significativo de alumnos en su práctica académica diaria, entre otras. El departamento de educación nos ha concedido un ayuda de dos profesores monitores para atender a este proyecto. 


Para definir los objetivos , se siguen las orientaciones que aparecen en la convocatoria:

  • Dirigido al alumnado cuya familia no tiene recursos para ayudarle fuera del instituto.

  • Se tiene en cuenta el alumnado que tiene dificultades notorias en el instituto.

  • Su objetivo es mejorar los resultados escolares de este tipo de alumnado.

  • Es imprescindible el compromiso del alumnado y de su familia (deben firmar un documento de participación ).

  • Se tiene en cuenta y se trabaja la coordinación con los agentes externos y monitore/as, participando de esta responsabilidad el orientador -como coordinador del proyecto-, y los tutores de los niveles implicados.


Como en cursos anteriores , y desde que el instituto lleva el proyecto  Hauspoa, ambos se realizan en los mismos días y las mismas horas. De esta manera,  el seguimiento de los alumnos propuestos para participar en el mismo es mucho mayor.  Además, es más sencilla la coordinación entre el profesorado del instituto y del proyecto de Bidelaguna.