Proiektuak‎ > ‎

eTwinning

eTwinning logoa


Aurtengo proiektuaren xehetasunak:


Kultura Zientifikoa ikasgaiaren barruan, proiektuan Surrealismoaren gaia diziplina anitzeko forma tratatuko da; hau da, mugimenduaren espresio artistikoak Zientziaren eremuan aztertuta, baloratuta eta aplikatuta izango dira. Ikasleek bere historiari buruzko aurreiritziak bereganatuko dituzte baita kontzeptuen garapena eta eboluzioa ere. Ondoren, irakasgai desberdinetan  zehar-jarduera eta produktu batzuk sortzearen bidez ezagutzak eta bere interpretazioa islatuko dituzte. Parte hartzen dugun zentroak hizkuntzan,kulturan eta egoera geografikoan oso desberdinak gara, horregatik pentsatzen dugu oso aukera onak izango ditugula harremanak bultzatzeko pentsamendu kritikoa dela medio.

https://twinspace.etwinning.net/93443/home

 


eTwinning irudia

eTwinning irudia

 
Detalles del proyecto de este año:

Dentro de la asignatura de Cultura Científica, en el proyecto se tratará de forma multidisciplinar el tema del Surrealismo; es decir, las expresiones artísticas que se dieron en este movimiento serán también llevadas, analizadas, valoradas y aplicadas al campo de la Ciencia. Los alumnos adquirirán conocimientos previos sobre la historia, desarrollo y evolución de estos conceptos y después, en diferentes asignaturas y a través de distintas actividades y productos creativos plasmarán esos conocimientos y su interpretación. Los centros que participamos somos muy diferentes en situación geográfica, cultura e idioma, así que pensamos que será una muy buena oportunidad para poder incentivar el estrechar lazos de una manera en la que el pensamiento crítico sea el hilo conductor.

https://twinspace.etwinning.net/93443/home