Proiektuak‎ > ‎

HBSP/PREE

HBSP_PREE

Urtero eta ikastetxeak hala baloratuta, Hezkuntza Sailak ateratzen duen deialdi honetan parte hartzea erabakitzen du. Proiektu hau eskatzeko kontuan hartzen dira gure ikastetxearen zenbait ezaugarri, ISEK indizea, ikasleen emaitzak eta irakasleek egunerako lanean erakusten dituzten zailtasunak, besteak beste.  19- 20 ikasturtean hezkuntza sailak 18 orduko laguntza onartu digu. 

Helburuak:

 • HBSP proiektua, ikastetxeak bere ikasleen aniztasunari tratatzeko dituen neurrietako bat bezala planteatzea, eta, beraz, horrela, erantzun egokiagoa ematea. 

 • Ikasleen antolaketa egokiagoa sustatzea, eta  zailtasunak dituzten Ikasleei arreta pertsonalagoa eman ahal izatea. 

 • Ikasleek irakasgai instrumentaletan duten maila (hauek ezagutza orokorrerako  esparru behikularrak diren heinean) hobetzea.

 • Emaitza eskolarrak –ahal den neurrian- hobetzea. 

 • Irakasleen lan-baldintza  aproposagoak antolatzea.


Deialdian agertzen diren araudiei erreparatuz, bere baldintzak  eta orientazioak jarraitzen ditugu, hala nola:

 • 13 urte baino gehiago duten ikasleei zuzentzen zaie.  13 ikasle lehen mailan eta 11 bigarren mailan.  

 • Ikaslearen bizitzan porrota eskolarreko esperientziaren bat beharrezkoa da. 

 • Gurasoen oniritziarekin lan egiten da. 

 • 1. eta 2.mailetako ikasleei erantzuten zaie. 

 • Prozedurazko arloak (euskara eta matematikak) landuko dira proiektu honen bidez. 

Lehen mailan:  2 ordu astero euskaran; 2 ordu astero matematikan.

Bigarren mailan: 2 ordu astero euskaran; 2 ordu astero matematikan.

17 ordu baino gehiago direnez, gainerako ordu horiek ikastetxeko elabilera askeko orduak erabili ditugu helburu honetarako.


 

El instituto, una vez hecha la valoración del curso pasado, decide tomar parte en la convocatoria anunciada por el Departamento para este curso 2019/20. Al pedir este proyecto se han tenido en cuenta una serie de características del centro, como son: el Indice Socio-Económico y Cultural, los resultados académicos y las dificultades que experimenta y expresa el profesorado en su práctica académica diaria, entre otras. El departamento de educación nos ha concedido una ayuda de 18 horas para atender a este proyecto. 

Objetivos:

 • Plantear el proyecto PREE como una más de las medidas que aplica el centro para atender a la diversidad del alumnado, dando, de esta manera, una mejor respuesta. 

 • Impulsar una organización personal más adecuada, ofreciendo al alumnado con dificultades  una atención personalizada.

 • Mejorar los niveles de competencia del alumnado en las materias instrumentales, en la medida en que éstas son vehiculares para el conocimiento general. 

 • Mejorar en la medida de lo posible los resultados académicos.

 • Organizar de forma más coherente y adecuada las condiciones de trabajo del profesorado.

Teniendo en cuenta las normas de la convocatoria, respetamos sus condiciones y orientaciones:

 • Se dirige el servicio al alumnado mayor de 13 años. 13alumnos en primero de ESO y 11 en segundo de ESO.  

 • Es condición que el alumnado haya experimentado el fracaso escolar en su recorrido académico.

 • Se trabaja una vez obtenido el asentimiento y acuerdo de la familia.

 • Se responde al alumnado de 1º y 2º.

 • Se trabajan las áreas istrumentales (euskara y matematica ) a traves de este proyecto.

Primer curso: horas semanales en euskara. Horas semanales en matematica. 

Segundo curso: horas semanales en euskara. Horas semanales en matematica.

Se han utilizado  horas de libre disponibilidad del centro para conpletar a las 17 concedidas  a este proyecto.