Proiektuak‎ > ‎

Web orria

Web orriaren logoa

 Gure helburua web orrialdea berritzen jarraitzea da. / Nuestro objetivo es continuar renovando la página web:
  • Diseinu argiago bat lortzeko behar diren aldaketak egin. / Realizar los cambios necesarios para lograr un diseño más claro y accesible.
  • Web orrialdean ikastetxeko dokumentuak jarri (besteak beste, Memoria, Urteko Plana eta AJA). / Colgar en la página web los documentos del instituto, tales como la Memoria, el Plan Anual y el ROF.
  • Web orrialdean programazio guztiak Internet bidez eskuragarri egon daitezen bermatu. / Garantizar que todas las programaciones pueden consultarse a través de la página web.
  • Web orrialdean jarduera osagarri eta eskolaz kanpokoetan ateratako argazki eta bideoak argitaratzen jarraitu eta ezagutarazi. Ikasturte amaieran Urtekaria argitaratu. / Publicar imágenes y vídeos de las actividades complementarias y extraescolares y dar a conocer dicho trabajo. A final de curso, publicar el Anuario.
 Web orria diseinatzen